what is imaes

 

muaythai render

iMAES คือหลักสูตรมวยไทยที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้การรียนการสอนมวยไทยในยิมต่างๆ   หรือโรงเรียน แคมป์มวยไทย หรือสถานที่ใดๆที่มีการสอนมวยไทยนั้นให้เป็นไปด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยครูมวยไทยในการฝึกสอนในด้านแนวทางการฝึกสอนและการอธิบายท่วงท่าและมวยไทยให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างมีขั้นตอน

IMAES เป็นหลักสูตรมวยไทยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมมวยไทยต่างๆทั่วประเทศ หลักสูตรนี้ได้รับการเพิ่มเติมจากโปรเจค มวยไทย ไอกล้า (ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การสร้าง iMAES) มีทั้งหมด 15 ขั้นเต็มหลักสูตรโดยขั้น 1-9 จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก WMC-IFMA-iGLA ผ่านทาง iMAES

โปรแกรม iMAES นี้ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย ง่ายต่อการจำ และจะช่วยนักเรียนมวยไทยจากทั่วโลกให้เข้าใจมวยไทยมากขึ้นและสนุกกับหลักสูตรได้มากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนผู้หญิงและวัยเด็ก การเรียนมวยไทยจะสามารถพัฒนาทั้งร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรงขึ้น ได้ประโยชน์ทั้งความมีสติและการเข้าสังคม
สิ่งสำคัญของหลักสูตร WMC-IFMA มวยไทย ไอกล้าคือนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรสำหรับแต่ละขั้นที่สำเร็จโดยจะต้องมีการทดสอบโดยสหพันธ์มวยไทยระดับประเทศนั้นๆ ประกาศนียบัตรนี้จะเป็นตัวรับรองความสามารถของนักเรียน สร้างแรงบันดาลใจ และสามารถทำอาชีพต่อในด้านของมวยไทยกับ WMC – IFMA ทั่วโลก

cert
สหพันธ์มวยไทยระดับประเทศที่ร่วมมือกับ WMC-IFMA จะเป็นองค์กรที่ WMC-IFMA เลือกให้เป็นศูนย์กลางการติดต่อสำหรับนักเรียนในประเทศนั้นๆเกี่ยวกับการสอบเลื่อนขั้น และการมอบประกาศนียบัตร ยิมมวยไทยทั่วโลกสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานโปรแกรม iMAES และจะได้รับข้อมูลต่างๆดังนี้ • หมายเลขสมาชิกส่วนตัวสำหรับโรงยิม • รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน • บอร์ดพูดคุยสำหรับครูผู้ฝึกสอน • คู่มือหลักสูตร • สไตล์ ไกด์ การใช้งานของโลโก้ iMAES • แนวทางหลักสูตรสำหรับการฝึกสอน • ชมการเรียนการสอนระบบ 3 มิติ

iMAES คือความภาคภูมิใจที่เราจะสามารถนำมวยไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยก้าวไปอีกขั้นในระดับโลกด้วยมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับจากการค้นคว้าตำรามวยไทยต่างๆอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้มาซึ่งหลักสูตรมวยไทยที่ถูกต้องและเพียบพร้อมเพื่อที่จะสานต่อวัฒนธรรมที่สวยงามของเราต่อไปและยังเป็นประโยชน์ในทุกๆด้านกับผู้ที่สนใจจะฝึกมวยไทย
คลังข้อมูลมวยไทยของ iMAES จะเป็นหนึ่งในคลังข้อมูลมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดและเพียบพร้อมที่สุดเหมาะกับกานเนียนการสอนมวยไทยรวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าต่างๆ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา iMAES คือ MAM (Media Asset Management) และ DAM (Digital Assent Management) สมาชิกสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการเก็บรักษาเพื่อพร้อมนำออกมาใช้ไปอีกนาน


 

WMC-IFMA CURRICULUM
BASIC: 6 Khan 103 Moves

ขั้น ระดับ หัวข้อหลักสูตร จำนวนท่า สีมงคล Certificate by

ขั้นเริ่มต้น

103 ท่า

1 ตั้งการ์ด ขาว logo-WMClogo IFMA
Imaes_Logo_small
การเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ
ไหว้ครู (ขั้นเริ่มต้น) 8
ทั้งหมด 8
2 การใช้หมัด 8
หมัดป้องกัน 5
ทั้งหมด 13
3 การเตะ ขาวเหลือง
– การถีบ 9
– เตะ 9
– การป้องกันด้วยการเตะ 5
ทั้งหมด 23
4 เข่า 14 เหลือง
การป้องกันด้วยเข่า 4
ทั้งหมด 18
5 ศอก 12 เหลืองเขียว
การป้องกันด้วยศอก 4
ทั้งหมด 16
6 การป้องกันตัวขั้นเริ่มต้น 25 เขียว
ทั้งหมด 25

 

INTERMEDIATE: 1 Khan 28 Moves
ADVANCED: 2 Khan 41 Moves

ขั้น ระดับ หัวข้อหลักสูตร จำนวนท่า สีมงคล Certificate by

ขั้นกลาง

28 ท่า

7 เทคนิคการใช้หมัด 7 แดง logo-WMClogo IFMA
Imaes_Logo_small
เทคนิคการเตะ 7
เทคนิคการใช้เข่า 7
เทคนิคการใช้ศอก 7
ทั้งหมด 28
ขั้นสูง 41 ท่า 8 กลยุทธ์การใช้หมัด 10 น้ำเงิน
กลยุทธ์การเตะ 6
กลยุทธ์การใช้เข่า 3
กลยุทธ์การใช้ศอก 4
ทั้งหมด 23
9 ศิลปะการไหว้ครูขั้นสูง 18
ทั้งหมด 18

 

 

KRU MUAYTHAI (MASTER): Khan 10-15

ขั้น ระดับ หัวข้อการเรียน จำนวนท่า สีมงคล Certificate by
ครูฝึกหัด 10 หลักสูตรผู้ช่วยครู D License ทองแดง logo-WMClogo IFMA
ผู้ช่วยครู 11 เงิน
ครู 12 หลักสูตรครู C License เงิน-ทอง
ผู้ช่วยครูใหญ่ 13 หลักสูตรผู้ช่วยครูใหญ่ B License
ครูใหญ่ 14 หลักสูตรครูใหญ่ A License ทอง
ครูเชี่ยวชาญ 15 ตำแหน่งมอบหมาย
อาจารย์ ตำแหน่งมอบหมาย

 


WMC-IFMA จะเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนมวยไทยหลังจากที่ผ่านแต่ละขั้นเพื่อเป็นเครื่องแสดงมาตรฐานความสามารถและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในการเรียนมวยไทยในขั้นต่อๆไป นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนหลักสูตรไอกล้าได้จากทุกๆสถานฝึกสอนที่ใช้การสอนนี้ทั่วโลก ข้อมูลทุกๆข้อมูลบนเว็บไซต์นี้สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมีผู้ใดนำข้อมูลต่างๆไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลทุกอย่างบนเว็บไซต์นี้ไม่สามารถนำไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นการอัด การทำซ้ำ หรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการอัดหรือทำซ้ำ ก่อนได้รับอนุญาต ยกเว้นในส่วนของการเผยแพร่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจซื้อขาย ตัวอย่างและลิงค์สามารถนำไปใช้ได้โดยมีเครดิตให้แก่เจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน คือ มวยไทย ไอกล้า และ iMAES.net พร้อมด้วยที่มาอันชัดเจนของข้อมูลที่นำมาใช้ หากมีความประสงค์จะขออนุญาตหรือติดต่อเจ้าของข้อมูลเรื่องลิขสิทธิ์
กรุณาติดต่อฝ่ายอนุญาตลิขสิทธ์ ตามข้อมูลติดต่อด้านล่าง
Muaythai iGLA Company Limited Thailand.
www.muaythaiigla.com ,  www.imaes.net Email : [email protected]

become a member