คำถามที่พบบ่อย

1. คำถาม : iMAES คืออะไร ?

คำตอบ : iMAES = iGLA Muaythai Annimation Education System คือหลักสูตรมวยไทยใหม่ล่าสุดที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3มิติในการอธิบายท่ามวยไทยที่ถูกต้องตามตำราดั้งเดิมของมวยไทย การใช้หลักสูตรมวยไทยไอกล้าในการสอนมวยไทยจะเป็นการช่วยให้ครูมวยไทยสอนได้ง่ายขึ้น เป็นไปตามขั้นตอน และสามารถอธิบายท่าต่างๆได้ง่ายขึ้น หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสมาคมมวยไทยโลกและสมาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ นักเรียนจะได้รับการศึกษาทั้งหมด 15 ขั้น ซึ่งขั้น 1-9 จะเป็นขั้นที่ครูมวยไทยสามารถสอนได้สำหรับนักเรียนมวยไทยสมัครเล่น ขั้น 10-15 จะต้องศึกษาผ่านสมาคมฯและสมาพันธ์ฯเท่านั้น

  • ขั้น 1-6 ประกอบไปด้วย  103 ท่า
  • ขั้น 7 ประกอบไปด้วย   28 ท่า
  • ขั้น 8-9 ประกอบไปด้วย  41 ท่า
  • ทั้งหมด        172 ท่า

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของหลักสูตร นอกเหยือจากหลักสูตรนี้ทางมวยไทยไอกล้ามีแผนที่จะเพิ่มหลักสูตรอื่นๆภายใน 18 เดือนข้างหน้าซึ่งจะมีมวยไทยโบราณ มวยไทยไชยา มวยไทยฟิตเนส และอื่นๆ


2. คำถาม : ทำไมจึงต้องเลือกใช้โปรแกรม iMAES ?

คำตอบ : iMAES คือระบบที่เป็นมาตรฐานที่จะนำการเรียนการสอนและการฝึกฝนมวยไทยก้าวไปสู่มาตรฐานเดียวกันระดับนานาชาติ สร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ดีให้กับกีฬา ด้วยการเรียนการสอนที่เป็นขั้นตอน ง่ายต่อการฝึกสอนสำหรับนักเรียนและผู้สอน และยังสามารถสร้างผลกำไรที่ดีในระยะยาวให้กับยิมและสโมสรต่างๆ


3. คำถาม : สหพันธ์มวยไทยระดับประเทศ(NF)มีความสำคัญอย่างไรต่อหลักสูตร iMAES ?

คำตอบ : สหพันธ์มวยไทยระดับประเทศในแต่ละประเทศจะเป็นศูนย์กลางการติดต่อ ศูนย์กลางข้อมูลกระจายข่าวสาร ซูนย์การสอบเลื่อนขั้น และจะเป็นผู้ทำการขอไปรษณียบัตรให้กับนักเรียนที่สอบผ่านในแต่ละขั้น


4. คำถาม : ยิมหรือสโมสรจะสมัครสมาชิกอย่างไร ?
คำตอบ : iMAES ตอนนี้สามารถใช้ได้สำหรับยิม สโมสร โรงเรียนสอนมวยไทยและโรงเรียนกีฬา และยังไม่เปิดให้บริการระดับบุคคล สโสรหรือสถานที่ที่สมัครสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ต่างๆดังนี้
สิทธิ์ในการเข้าใช้ข้อมูลที่มีในระบบ ท่ามวยไทยต่างๆทั้ง 9 ขั้นที่เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ และสามารถอัพเกรดเข้าไปรับข้อมูลมวยไทยอื่นๆที่กำลังจะตามมาในเร็วๆนี้
สิทธิ์ในการรับข้อมูลด้านแบรนด์และ Style guide ของ iMAES เพื่อที่จะนำไปใช้อย่างถูกต้องที่สถานที่ฝึกสอน รวมไปถึงแนวทางการสอนของหลักสูตร
หลังจากที่เรียนจบแต่ละขั้นแล้ว นักเรียนสามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรเพื่อเลื่อนไปยังขั้นต่อไป


5. คำถาม : ยิมหรือสโมสรสามารถสมัครสมาชิกได้เองหรือไม่ ?

คำตอบ : สามารถทำได้โดยการติดต่อไปยังสหพันธ์มวยไทยระดับประเทศภายในประเทศของคุณ เพื่อขอรับแบบฟอร์มสมัครเป็นสมาชิก iMAES


6. คำถาม : ค่าสมาชิก iMAES ราคาเท่าไหร่ ?

คำตอบ : ยิมสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึง iMAES ได้ตามข้อเสนอดังต่อไปนี้:

  • 100.00 เหรียญสหรัฐสำหรับค่าบริการ (สำหรับนำข้อมูลของยิมเข้าระบบ iMAES)
  • 100.00 เหรียญสหรัฐสำหรับใบรับรองคุณสมบัติการเป็นครูมวยในยิมหรือค่ายมวย

7. คำถาม : หากว่ายิมหรือสโมสรยังไม่ใช่สมาชิกของสหพันธ์มวยไทยระดับประเทศ จะสามารถสมัครได้หรือไม่ ?

คำตอบ : ยิมหรือสโมสรจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกของสหพันธ์มวยไทยระดับประเทศในการสมัครเข้าใช้ระบบ iMAES หากระบบพบว่ายิมนั้นยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสหพันธ์มวยไทยระดับประเทศจะมีการส่งอีเมลแจ้งเตือนสหพันธ์มวยไทยระดับประเทศเพื่อให้ติดต่อกับยิมในการสมัครสมาชิกอย่างถูกต้อง


8. คำถาม : ถ้าหากว่าในประเทศนั้นยังไม่มีสหพันธ์มวยไทยระดับประเทศจะต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ : หากมีกรณีเช่นนี้ ทางผู้สมัครสามารถติดต่อทีมงานได้ที่ [email protected] และทางเราจะดูแลเรื่องการสมัครเป็นกรณีพิเศษ


9. คำถาม : ยิมจะสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้หรือไม่ ?

คำตอบ : ยิมสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยติดต่อไปยังสหพันธ์มวยไทยระดับประเทศ เมื่อยิมหรือสโมสรทำการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกแล้วนักเรียนมวยไทยจากสถาบันนั้นๆจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและเลื่อนขั้นต่อไป


10. คำถาม : ค่าใช้จ่ายจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่ ?

คำตอบ : เนื่องจากเราเชื่อว่าผู้ที่สนใจเรียนมวยไทยนั้นจะมีเพิ่มขึ้น เราจึงเริ่มต้นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอยู่ที่ขั้นต่ำเพื่อให้ยิมและสโมสรต่างๆ สามารถเข้าถึงและสมัครเป็นสมาชิกไปใช้ได้ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถคงราคาไว้ที่ระดับนี้แต่อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในอนาคตขึ้นอยู่กับหลายสถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้


11. คำถาม :  จะมีข้อมูลการใช้สำหรับสมาชิกหรือไม่ ?

คำตอบ : ข้อมูลการใช้นั้นมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์


12. คำถาม : ทำอย่างไรจะได้ใบประกาศนียบัตร ?
คำตอบ :

1. ลงทะเบียนฝึกอบรมตามหลักสูตร iMAES
2. ทำการติดต่อไปยังสหพันธ์มวยไทยระดับประเทศภายในประเทศของคุณเพื่อขอรับการทดสอบ ตามหลักสูตร iMAES
3. สหพันธ์มวยไทยระดับประเทศภายในประเทศของคุณ จะจัดทำใบประกาศนียบัตรมอบให้ เพื่อบ่งบอกว่าคุณผ่านการสอบหลักสูตร iMAES


หากมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับทีมงาน iMAES ได้ทางอีเมล [email protected]