[:en]3. Baen Su Me Ru[:th]3. กลเบนสุเมรุ[:]

[:en][private][ap_column_wrap]
[ap_column span=”4″]

3. Baen Su Me Ru

Baen Su Me Ru

This strategy is used to catch the knee by approaching into the clinching circle, then, using the forearm to parry the knee aside to make the opponent lose their balance. Next, the defender strikes the attacker’s face instantly with the knee.

1.1. The attacker approaches and strikes the right knee aiming at the defender’s stomach with both hands, guarding steadily.
1.2. The defender steps the right foot into the inner circle. Next, the defender uses the left hand to parry the attacker’s knee aside, then immediately thrusts the knee forcefully at the attacker’s face.

If the attacker approaches with the left knee, then, defend with the opposite side of the body.

[/ap_column]
[ap_column span=”2″][private]

[ap_list list_type=”ap-list2″]
PUNCHING STRATEGIES

KICKING STRATEGIES

KNEEING STRATEGIES
[ap_li]Khan01-011. Plik Pan Din[/ap_li]
[ap_li]Khan01-012. Gang Han Tong Lom[/ap_li]
[ap_li]Khan01-013. Baen Su Me Ru[/ap_li]

ELBOWING STRATEGIES
[/ap_list][/ap_column]

[/ap_column_wrap][/private][:th][private][ap_column_wrap]
[ap_column span=”4″]

3. กลเบนสุเมรุ

Baen Su Me Ru

กลมวยนี้ใช้รับเข่าโดยถลันเข้าวงในใช้ท่อนแขนปัดให้เข่าเบนเพื่อให้เสียหลักเพื่อจะได้ใช้ศอกกระแทกหน้าฝ่ายรุก

1.1. ฝ่ายรุก เดินมวยเข้าโยนเข่าขวาหมายหน้าท้องของฝ่ายรับ มือทั้งสองตั้งมั่น
1.2. ฝ่ายรับ ก้าวเท้าขวาทแยงสืบเข้าวงในพร้อมสะบัดแขนซ้ายปัดเข่าให้เบนออกห่างตัว แล้วพุ่งศอกขวาเข้าสู่ใบหน้าฝ่ายรุกทันที

ถ้าฝ่ายรุกเข่าด้วยเข่าซ้ายให้ปฏิบัติตรงกันข้าม

[/ap_column]
[ap_column span=”2″]

[ap_list list_type=”ap-list2″]
กลมวยแก้หมัด

กลมวยแก้เท้า

กลมวยแก้เข่า
[ap_li]Khan01-011. กลพลิกแผ่นดิน[/ap_li]
[ap_li]Khan01-012. กลกังหันต้องลม[/ap_li]
[ap_li]Khan01-013. กลเบนสุเมรุ[/ap_li]

กลมวยแก้ศอก
[/ap_list][/ap_column]

[/ap_column_wrap][/private][:]