[:en]iGLA_success[:]

 

มวยไทยไอกล้าได้รับการคัดเลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็น TOP-10 IP Champion of the year 2018 และในปี 2019ได้รับรางวัลผู้ประกอบการยอดเยี่ยม SME High Value จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประยุกต์เข้ากับศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

และสามารถต่อยอดในการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ ร่วมมือกับบริษัทต่างชาติทำ Co-Production ดิจิทัลเกมมวยไทย กับ Dr. Yang Mee Eng โดยได้รับเชิญไปจัดนิทรรศการในงาน TI EXPO 2019 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังได้รับการร่วมทุนจาก รายการ Shark Tank Thailand ในการประกอบกิจการในการขยายสาขามวยไทยสำหรับการออกกำลังกายทั่วโลก

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ sharktank thailand"

 

 

 

 

…มวยไทยไอกล้า นำผลวิจัยนำมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น IOT ,3D real time, Augmented Reality เพื่อจัดทำแอปลิเคชั่นมวยไทยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มสตรี เยาวชน และผู้รักการออกกำลังกาย

…มวยไทยไอกล้า ได้นำจุดแข็งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น IOT ,3D real time, Augmented Reality มาส่งเสริมศิลปะมวยไทยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มสตรี เยาวชน และผู้รักการออกกำลังกาย โดยพัฒนาเป็นเกมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย…