logo IFMA logo-WMClogo iGLA

iMAES  คืออะไร

iMAES      มาจาก iGLA Muaythai Animation Education System เป็นการเรียนการสอนมวยไทยในรูปแบบใหม่  และเป็นส่วนหนึ่งในระบบการเรียนการสอนมวยไทยตามหลักสูตรของ WMC-IFMA   ซึ่งได้รับการพัฒนามายาวนานกว่า 3 ปี หลักสูตรนี้จัดว่าเป็นหลักสูตรมวยไทยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในราชอาณาจักรไทย

มวยไทยได้รับการยอมรับไปทั่วโลกว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่คิดค้นการต่อสู้เพื่อใช้ป้องกันตัวและใช้ฝึกทหารเพื่อปกป้องอาณาจักรไทยมาแต่โบราณ ลักษณะสำคัญของมวยไทยคือการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้แก่ หมัด เท้า เข่า ศอก และศีรษะเป็นอาวุธในการต่อสู้ป้องกันตัว โดยใช้หลักพื้นฐานและทักษะทั้งในเชิงรุกและรับที่หลากหลายผสมผสานกันจนมีประสิทธิภาพสูงสุด

มวยไทยได้รับการจับตามองในระดับนานาชาติมานานหลายปี แต่การเข้าถึงศาสตร์มวยไทยยังจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่ม และมีจำนวนไม่น้อยที่ยังสับสนระหว่างมวยไทยกับศิลปะการต่อสู้แบบอื่นๆ เช่น Kick Boxing โครงการมวยไทยไอกล้า (Muaythai iGLA) จึงได้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่จะผลักดันความรู้ความเข้าใจและความสนใจในศิลปะมวยไทยไปสู่วงกว้าง ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทยเพื่อคนไทยเท่านั้น แต่ต้องการยกระดับให้เป็นศาสตร์การต่อสู้สากลที่ไม่ว่าเพศ วัย หรือเชื้อชาติใด ก็เข้าถึงและเข้าใจได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านไอทีและสื่อดิจิตัล ซึ่งมีอิทธิพลและใกล้ชิดกับคนรุ่นใหม่ มาสร้างสรรค์เป็นสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียและอนิเมชั่น เพื่อให้เข้าใจ จดจำได้ง่าย และยังดูสนุกด้วย

iGLA มาจากคำไทยแปลว่า ‘คนกล้า’ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย และจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ i = Intellectual Prorperty, G = Game, L = Library, และ A = Animation ซึ่งเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือการเผยแพร่มวยไทยไปอย่างกว้างขวางให้ทั่วโลกประจักษ์ในศิลปะการต่อสู้และการกีฬามวยไทย ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะด้านการศึกษา ศิลปะการป้องกันตัว การกีฬา สันทนาการ และการบันเทิง ด้วยเทคโนโลยีด้านดิจิตอลสมัยใหม่ที่สามารถนำท่าทางมวยไทยจากตำรามวยไทยที่อยู่ในตำรับต่างๆทั่วแผ่นดินสยามและสุวรรณภูมิ มากลั่นกรองและจัดหมวดหมู่ด้วยระบบ Digital Library และ MAM (Media Asset Management) ร้อยเรียงด้วยท่าเบื้องต้น จนถึงขั้นสูงระดับครูมวย รวม 172 ท่า

หลักสูตรมวยไทย  WMC-IFMA  นี้มี ทั้งหมด  15  ขั้น  โดยขั้นที่   1-9  เป็นการเรียนการสอนในระบบ iMAES รวม 172 ท่า

ส่วนขั้น 10-15 เป็นท่าขั้นสูงสำหรับผู้ต้องการเป็นครูหรืออาจารย์ ซึ่งจะดําเนินการเรียนการสอนโดย WMC  และ IFMA

ขั้น 1-10 ในระบบการเรียนการสอนแบบ iMAES

ขั้น 11-15  ดําเนินการเรียนการสอนโดย WMC and IFMA

iMAES  เป็นหลักสูตรมวยไทยหลักสูตรแรกที่ผลิตขึ้นเป็น  3D  ดิจิตอล  ซึ่งข้อมูลเนื้อหาของหลักสูตร ได้รวบรวมจากตํารามวยไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนปัจจุบัน 5  ตํารา  และนํามาพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี โมชั่นแคปเจอร์ ร่วมกับใช้ ครูมวยไทยที่มี ความรู้ ความชํานาญเป็นต้นแบบ  เพื่อให้ได้ท่ามวยไทยที่ถูกต้อง แม่นยำและชัดเจน จากนั้น นำท่าทางที่ได้ มาจัดทำเป็นสื่อแอนิแมชั่นที่เริ่มต้นจากการเตรียม ท่าทาง และการลงนำหนักและถ่ายเทน้ำหนักทั้งก่อนและหลังท่า ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการและการทำท่ามวยได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุให้  iMAES  เป็นระบบการเรียนการสอนมวยไทยที่มี ความน่าเชื่อถือ,  เข้าใจง่าย  และจดจําได้ง่าย  นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาในเรื่องศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจและ ด้านสังคม  เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย  แม้แต่เด็กและสตรี

iMAES  ใช้ ระบบ  MAM (Media Asset Management)  ในการจัดเก็บข้อมูลจึงทําให้ข้อมูลมวยไทยอันทรงคุณค่านี้สามารถเก็บ รักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถเป็นคลังข้อมูลมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ผู้เรียนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา  รวมถึงสําหรับผู้ที่ต้องการ ศึกษามวยไทยต่อไปในอนาคต

iMAES  มีระบบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เรียนมวยไทยที่สําเร็จในแต่ละขั้น  ภายใต้การรับรองจาก  WMC/IFMA/iGLA ผู้เรียนระบบการเรียนการสอน iMAES  และได้ประกาศนียบัตรนี้ แสดงถึงศักดิ์ และสิทธิ สําหรับผู้เรียน และเป็นเครื่องหมายของมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพมวยไทย ทั้งยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด กําลังใจที่จะศึกษามวยไทยในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย

iMAES  ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning ผ่านทางเวปไซท์  www.muaythaiigla.com และ www.imaes.net  ซึ่งรวมข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับหลักสูตร,  ระบบสมาชิก (ล็อกอินส่วนตัว) ระบบการให้ความช่วยเหลือ   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้และตรวจสอบสถานะของตนเองได้ตลอดอายุสมาชิก นอกจากนี้ในเว็บไซต์ยังรวบรวมคําถาม-คําตอบ ข้อสงสัยต่างๆ ตลอดจนเว็บบอร์ดเพื่อเป็น ศูนย์กลางระหว่างผู้เรียน, ผู้สอน, ครู  และทีมงาน iMAES อีกด้วย

iMAES คือ โอกาสสําหรับ NF (Natioanl Federation), เจ้าของค่ายมวย, ครูผู้สอน  และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเป็นส่วน หนึ่งของหลักสูตรมวยไทยภายใต้การรับรองจาก WMC และ IFMA โดยการสมัครเป็นสมาชิก ด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า โดยมีค่าแรกเข้า USD 500 และมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเพียงเดือนละ USD 100 สำหรับการเรียน iMAES ที่มีขั้นการเรียนถึง 10 ขั้น จำนวนท่ากว่า 172 ท่า รวมถึงเกร็ดต่างๆ เทคนิคการเรียน การเตรียมความพร้อม การวอร์มอัพ ทั้งยังมีรายละเอียดและประวัติของมวยไทยให้เรียนรู้และศึกษาอีกมากมายด้วย

ในเบื้องต้น ระบบ iMAES จะร่วมงานกับ NF ในแต่ละประเทศก่อน โดย NF ในแต่ละประเทศจะเป็นศูนย์กลางของหลักสูตร iMAES และทีมงานได้มีการจัดเตรียมระบบช่วยเหลือเพื่อให้ NF ประสบความสําเร็จในการเผยแพร่หลักสูตรสู่เจ้าของค่าย โรงยิมและสมาชิกของ NF รวมถึงมีระบบ Style Guide และ Curruculum Guideline and Qualification สำหรับ NF อีกด้วย   เพื่อสนับสนุนให้ระบบการเรียนการสอนมวยไทยในประเทศนั้นมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก