อบรม IGLA COURSES ครั้งแรกของยุโรป ที่BANSKO -BULGARIA ระหว่างวันที่ 5-10 พย.2559