บ่ายวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านคณบดี ยินดีตอบรับเข้าร่วมกับ iGLA เพื่อวิจัยท่ามวยไทย เพื่อสุขภาพในการออกกำลังกาย ให้ถูกท่าทาง ถูกสัดส่วนและถูกกำหนดเวลา เพื่อลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย


14449057_992690257507731_3421276442595865285_n

14390635_992690000841090_5570289851952188121_n

14369879_992690230841067_3177613514288832763_n

14344121_992690204174403_1344954364176001122_n

8615_992690080841082_824453328170043897_n